Letní tábor Střela 2023

Přihláška


Přihláška na Dětský letní tábor Střela 2023

Těší nás, že jste se rozhodli přihlásit své dítě na náš tábor. Pro úspěšné přihlášení, prosím, vyplňte následující formulář.


Termín *Údaje o přihlašovaném dítěti

Jméno *Adresa *
Datum narození *


Na tábor lze přihlásit děti od 6 do 16 let.Rodné číslo *


rodné číslo zadávejte bez lomítka, tedy např. 1234567890Údaje o zákonném zástupci

Jméno *Adresa *
Telefon *


Uveďte číslo, na kterém Vás budeme moci v případě potřeby kontaktovat v průběhu tábora.Email *


Na Vaši e-mailovou adresu Vám zašleme potvrzení přihlášky a případné další důležité informace před samotným konáním tábora.Zdravotní stav dítěte

Abychom mohli k Vašemu dítěti přistupovat s maximální péčí, prosíme Vás o shrnutí jeho zdravotního stavu.


Alergie

Uveďte, na co je Vaše dítě alergické. Pro každý alergen zvolte samostaný řádek, nové řádky přidáte kliknutím na znaménko + vedle políčka.

Užívané léky

Pro každý lék zvolte samostaný řádek, nové řádky přidáte kliknutím na znaménko + vedle políčka.


Poznámka k zdravotnímu stavu

Uveďte další informace o zdravotním stavu Vašeho dítěte, které uzdáte za důležité pro bezproblémovou účast na táboře.Plavecké dovednosti dítěte *Doplňkové informace k přihlášce

Kamarádi, se kterými chce být vaše dítě na chatce či v oddíle

Pokud je to jen možné, snažíme se vyhovět přání dětí na společné ubytování na chytce či umístění v oddíle. Prosíme Vás však o shovívavost, pokud tomu tak vzhledem k věkové skladbě dětí nebude možné. Pro každého kamaráda zvolte samostaný řádek, nové řádky přidáte kliknutím na znaménko + vedle políčka. Maximální počet řádků je 5.

Fakturační adresaFakturu zaslat


Adresa pro zaslání faktury

Poznámka k přihlášce